Skinnarloppet

Skinnarloppet, det sista loppet i Björn Dählie Ski Challenge och ett mycket anrikt och prestigefullt lopp med en lång historia bakom sig. Många storfräsare har vunnit Skinnarloppet och det märks att tävlingen har en stor betydelse för många, inte minst Läs mer